பகவத் கீதை

பதினெட்டே நாட்களில் பதினெட்டு
அத்தியாயங்களில் அனைத்து புதிர்களுக்கும் தீர்வு

ஏப்ரல் 26 – மே 13, 2021
தினமும் மாலை 7:00 – 8:00

இணையவழி வகுப்புகள்
இ-சான்றிதழ்
கேள்வி பதில் நேரம்

வகுப்புகளில் இணைய முன்பதிவு அவசியம்
முன்பதிவு செய்வதற்கான இணையதளம்
www.Tamilgita.com
98422 52308 | 99521 33101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *